Home
regulier

Bel me terug

Laat je gegevens achter en we bellen je terug.

Wat doen we met jouw gegevens? Zie onze privacyverklaring.

Veelgestelde vragen

Ja dat kan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van het maandbedrag. Je kunt altijd zelf een herberekening bij ons opvragen. Neem direct contact met ons op als je denkt dat het afgesproken aantal kilometers per jaar wordt overschreden of juist niet behaald. Zo blijven de maandelijkse kosten in lijn met het verbruik.

Iedereen met een geldig rijbewijs mag in de auto rijden. Met uitzondering van zeventienjarigen in het kader van het experiment begeleid rijden (“2todrive”).

Ja, dat kan. Je stuurt voor de overnameprijs een e-mail naar wagenparkbeheer@goprivatelease.nl.


Vermeld hierbij:

 • Het kenteken
 • De gewenste overnamedatum
 • De verwachte kilometerstand op de gewenste overnamedatum
 • Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord.

Met Go Private Lease rijd je de auto privé, je betaalt daarom nooit bijtelling.

Je betaalt bijtelling als een zakelijke auto ook privé wordt gereden.

Dit zit in het contract

 • Reparatie (inclusief glas) en onderhoud (APK)
 • 24-uurs Pechhulp in heel Europa
 • Allrisk verzekering
 • Wegenbelasting
 • Afschrijving
 • Afleverkosten
 • Banden (winterbanden optioneel)
 • Overlijdensrisicodekking
 • Vervangend vervoer (na 24 uur)

Dit regel je zelf

 • Brandstof
 • Bekeuringen
 • Wasbeurten
 • Parkeerkosten

Ja, de auto wordt gecontroleerd op schades bij inname. De auto wordt gecontroleerd op:

 • De aanwezigheid van papieren, sleutels, documentatie en accessoires
 • Eventuele schade(s) aan binnen- en buitenkant van de auto

Na ontvangst van je aanvraag nemen onze adviseurs contact met je op. Ze nemen de aanvraag met je door en beantwoorden je vragen. Daarna vragen ze om de volgende documenten:

 • Kopie inkomstenbewijs (maximaal 2 maanden oud)
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (voor- en achterkant)
 • Recent bankafschrift met de afschrijving van de woonlasten
 • Inzicht in je andere betalingsverplichtingen (bijvoorbeeld alimentatie of studiefinanciering)

Bij pech onderweg bel je de alarmcentrale. De alarmcentrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Je krijgt pechhulp binnen heel Europa.

24-uurs hulpverlening Nederland
Telefoonnummer: 0800 821 24 60

24-uurs hulpverlening buitenland
Telefoonnummer: + 31 (0)20 671 7745

Ja dat kan. Bij voortijdige beëindiging tijdens het eerste jaar betaal je alle termijnen (12) van dat jaar, plus 40% van de resterende termijnen van het totale contract.

Een voorbeeld
Je contract heeft een looptijd 48 maanden, het maandbedrag bedraagt € 250,-. Het contract wordt beëindigd in het eerste jaar, in de 6de maand. Je betaalt dan 6 x € 250,- = € 1.500,- + (40 % van € 9.000,- = € 3.600,-), dus: € 1.500,- + € 3.600,- = € 5.100,-.

Als na het eerste jaar het contract voortijdig wordt beëindigd, betaal je altijd 40% van de resterende termijnen van het totale contract.

De hoogte van de opzeggingsvergoeding bij het opzeggen van je Private Lease contract na het eerste jaar kan op twee wijze berekend worden.

Berekeningswijze 1
De opzeggingsvergoedingen is een vast percentage van 40% van de resterende termijnen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen.

Berekeningswijze 2
De opzeggingsvergoeding is het verschil tussen de totale termijnen die je hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de totale – hogere – termijnen die je tot dat moment had moeten betalen als je direct de overeenkomst voor de kortere duur was aangegaan. De laagste van deze twee opzeggingsvergoedingen is de opzeggings-vergoeding die je dient te betalen.

Uiteraard betaalt je altijd via de manier met de laagste opzeggingsvergoeding. Na inlevering van je Private Lease auto wordt je Private Lease contract ontbonden.

Hoe wordt de berekeningswijze van de opzeggingsvergoeding nu in de praktijk gehanteerd? Via onderstaande voorbeelden maken wij je dat verder duidelijk.

Een voorbeeld
De termijn bedraagt € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. Je zegt op tegen het begin van de 25e maand.

Berekeningswijze 1
Zonder de opzegging zou je aan termijnen nog 12 maanden vermenigvuldigd met € 200,- is € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van € 2.400,- is € 960,-.

Berekeningswijze 2
Het leasetarief gebaseerd op een looptijd van 24 maanden was, ten tijde van het aangaan van je overeenkomst, € 250,- per maand. Het verschil in tarief dat je hebt betaald op basis van 36 maanden ten opzichte van het tarief gebaseerd op 24 maanden, is € 50,- per maand. De opzeggingsvergoeding bedraagt € 50,- x de verstreken looptijd van 24 maanden is € 1.200,-.

In dit rekenvoorbeeld is de opzegginsvergoeding berekend op berekeningswijze 1, € 960,- het laagst. Dit bedrag betaal je ons. Wij ontbinden het contract zodra de auto is ingeleverd.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer waar je overdag op te bereiken bent
 • Offerte van de auto
 • Kopieën van twee salarisstroken (maximaal twee maanden oud)
 • Kopie van de voor- en achterkant van je rijbewijs
 • Kopie van een recent bankafschrift met zichtbaar je naam en de woonlasten erop
 • Inzicht in andere betaalverplichtingen (bijvoorbeeld alimentatie)

Je kunt ervoor kiezen om met automatische incasso te betalen of je kunt het geld zelf overmaken. Je ontvangt iedere maand de rekening per e-mail.

Ja, voor iedere kilometer dat je meer rijdt geldt een vast tarief. Dit tarief wordt vooraf afgesproken.

Ja, voor het aantal kilometers dat je minder rijdt krijg je een vast bedrag per kilometer terug. Dit bedrag, de x cent per kilometer, wordt vooraf in het contract vastgelegd.

Je kan je auto inruilen bij een Toyota of Suzuki dealer. Je kunt er ook voor kiezen om zelf je auto te verkopen, bijvoorbeeld via marktplaats. De waarde van de auto krijg je uitgekeerd. Je kunt (een deel) van dit bedrag gebruiken als vooruitbetaling. Hierdoor wordt je maandbedrag lager. Je kunt maximaal 35% van de totaalsom van alle leasetermijnen inleggen.

Als je meer of minder dan 10% van de afgesproken kilometers rijdt wordt je maandbedrag aangepast. Dit gaat altijd in overleg. De kilometerstand wordt jaarlijks tijdens je onderhoudsbeurt gecontroleerd.


Wij hebben geen invloed op wettelijke wijzigingen en belastingverhogingen. Gelukkig wijzigt dit niet vaak, maar als dit gebeurt wordt dit wel aan je doorberekent. Voorbeelden hiervan zijn wegenbelasting, BTW en assurantiebelasting.


Als je van auto wisselt wordt ook het maandbedrag aangepast. Vooraf geef je altijd eerst goedkeuring.

Als je komt te overlijden wordt het contract zonder extra kosten beëindigd. Je nabestaanden kunnen het contract ook zonder extra kosten overnemen. Bij een overname wordt er een nieuwe inkomsten/lastenberekening gemaakt.

Als er twee contractanten zijn gaat het contract automatisch over naar de tweede contractant. Als uit de inkomsten/lastenberekening blijkt dat de tweede contractant het maandbedrag niet kan betalen wordt het contract zonder extra kosten beëindigd. Bij beëindiging moet de auto direct worden ingeleverd.

Je betaalt alleen extra kosten bij beëindiging als je meer kilometers hebt gereden dan is afgesproken. Als de auto schade heeft die niet gemeld is, kunnen wij een eigen bedrage aan je doorbelasten.

Natuurlijk wil je zo veilig mogelijk op de weg zijn, daarom bieden wij nog een extra verzekering, de Schadeverzekering Inzittenden. Je kunt als bestuurder van een auto betrokken raken bij een ongeval. Ook de inzittenden van de auto kunnen dan gewond raken of zelfs overlijden. De Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de schade die de passagiers van de auto lijden tot een maximum van € 1.000.000,-. Niet alleen schade aan eigendommen, maar ook verlies aan inkomen door invaliditeit is meegenomen in deze verzekering.

Als je de huidige autoverzekering beëindigt, registreert je oude verzekeraar het aantal schadevrije jaren die je hebt opgebouwd. De verzekeraar stuurt je een schriftelijk bewijs toe waarop je aantal schadevrije jaren staat vermeld. Mail een kopie naar contractbeheer@goprivatelease.nl.

Ja, een private leasecontract wordt altijd geregistreerd bij het BKR. Een registratie betekent dat wij jouw leaseovereenkomst aanmelden bij het BKR. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers zien dat je bij ons een lopende verplichting hebt. Hier kan dan rekening mee worden gehouden bij een toekomstige kredietaanvraag. Wij registreren een bedrag dat gelijk staat aan 100% van de som van alle maandtermijnen.

Voorbeeld:

Je maandbedrag is € 250,- en je hebt een looptijd van 48 maanden gekozen. In totaal betaal je dus 48 x € 250,- = € 12.000,-. Voor de BKR-registratie wordt het volledige bedrag geregistreerd.

Private leasecontracten worden bij het BKR geregistreerd om je als consument te beschermen tegen te hoge financiële lasten. Wij bekijken en beoordelen daarom hoeveel je kunt betalen.

Tijdens het contract bouw je geen schadevrije jaren op. Het is wel mogelijk om een schadevrijverklaring op te vragen voor de periode dat het Private Lease contract loopt/heeft gelopen. Vraag bij de toekomstige verzekeraar na of deze verklaring wordt geaccepteerd.

Je betaalt eigen risico als de schade niet te verhalen is. Als de schade is veroorzaakt door iemand anders wordt de reparatie verhaald bij zijn of haar verzekeringsmaatschappij en hoef je geen eigen risico te betalen. Het eigen risico per schadegebeurtenis is € 300,- en bij ruitschade € 90,-.

Als je inkomen daalt kan je in de volgende gevallen kosteloos het contract opzeggen:

 • Echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap
 • Gedwongen ontslag
 • Arbeidsongeschiktheid

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • Je moet aantonen dat het geval zich heeft voorgedaan.
 • Je moet aantonen dat je daardoor de leasetermijn niet meer kunt betalen. Dit gebeurt door middel van een nieuwe inkomsten/lastenberekening.
 • Je hebt altijd op tijd aan alle verplichtingen voldaan.

Nee dat is niet nodig. Je maakt zelf een afspraak met je dealer. De dealer vraagt eventueel toestemming voor de werkzaamheden.

Je hebt recht op vervangend vervoer als de reparatie langer dan 24 uur duurt.

Nee, want pechhulp is opgenomen in het contract. Lidmaatschap is daarom overbodig. Je kunt wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht.

Voor deze zaken ga je naar een officiële Toyota of Suzuki dealer.

Go Private Lease beschikt vanaf 1 oktober 2017 over het Keurmerk Private Lease. Je kunt dit op de site van Keurmerk Private Lease controleren. Op deze site staan alle aangesloten Lease Maatschappijen. https://www.keurmerkprivatelease.nl/home

Het leasen van een auto als particulier wordt steeds populairder. De verwachting is dat er in 2020 maar liefst 200.000 privé leaseauto’s in Nederland zijn (bron: ING Economisch Bureau). Onderzoek van Motivaction (juni 2015) laat zien dat 23% van de Nederlandse autobezitters private lease overweegt in plaats van een eigen auto. Dit past in de trend van bezit naar gebruik. Tegenwoordig geven mensen liever niet zelf een groot bedrag uit aan een auto maar willen ze wel graag in een nieuwe (of bijna nieuwe) en veilige auto rijden. Kortom, de consument wil zorgeloos autorijden.

Het is wel belangrijk dat je weet dat wij als aanbieder betrouwbaar zijn. Als er steeds meer organisaties zijn die consumenten een product aanbieden, bekijkt de overheid of de consument eerlijk en goed geïnformeerd is. De vereniging van professionele autoleasemaatschappijen (VNA) heeft het voortouw genomen om een keurmerk op te zetten.

Duidelijke afspraken
Samen met de Consumentenbond zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Alle leasemaatschappijen met het keurmerk gebruiken dezelfde Algemene voorwaarden en moeten aan strenge criteria voldoen. De spelregels staan duidelijk beschreven. Met een sterk keurmerk weet je als consument waar je aan toe bent. En kun je echt zorgeloos rijden.

Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om een betrouwbaar privé leasecontract af te sluiten. Als een leasemaatschappij het keurmerk heeft, dan kun je er op vertrouwen dat je veilig, verantwoord en vertrouwd een auto leaset. De voorwaarden zijn in samenwerking met de Consumentenbond ontwikkeld. Het Keurmerk Private Lease heeft 5 zekerheden.

 • Eerlijke voorwaarden
  De Algemene voorwaarden zijn fair en tot stand gekomen in samenwerking met de Consumentenbond.
 • Compleet product
  Het is duidelijk wat in de leaseprijs zit. Je leasecontract is inclusief onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting.
 • Bescherming tegen te hoge financiële lasten
  De leasemaatschappij gaat samen met je bekijken en beoordelen hoeveel je wilt en kunt betalen. Daardoor heb je de zekerheid dat je de maandelijkse leasekosten kunt betalen.
 • 14 dagen bedenktijd
  Je moet zorgeloos kunnen genieten van je leaseauto en een goede keuze kunnen maken. Daarom heb je 14 dagen bedenktijd.
 • Zekerheid bij klachten
  Een eventueel geschil wordt snel opgelost door een onafhankelijke geschillencommissie.

Heb je pech dan bel je voor pechhulp naar de alarmcentrale. Je hebt dekking binnen heel Europa. De alarmcentrale is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Dat is wel zo'n gerust gevoel.


Nederland telefoonnummer: 0800 821 24 60
Europa telefoonnummer: + 31 (0)20 671 7745

Bij vragen over je auto kan je terecht bij je Toyota, Lexus of Suzuki dealer.

Bij vragen over je contract neem je contact op met Go Private Lease.

Go Private Lease
E-mail: particulier@goprivatelease.nl
Telefoonnummer: 0347-367 958

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur.
Op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

call_outline whatsapp email arrow_thick_up arrow_thick_right arrow_thick_left arrow_thick_down tick_circle search chat_outline arrow_thin_up arrow_thin_down cross checkmark facebook twitter file-pdf star-empty star-full faq-contract faq-financial faq-insurance faq-maintenance faq-quality faq-contact